onsdag 13. februar 2019

Utviklingsplan: Ei "Gembavandring"

Me i Memoar har tenkt litt og snudd og vendt litt på tidlegare erfaringar med idé- og prosjektutvikling, og endt opp med ei skisse basert på det japanarane kallar ei "Gemba-vandring". Det er omlag det same  som amerikanarane kallar "management by wandering around", bortsett frå at her handlar det ikkje om administrasjon, men om å tømra  ein laus idé om til eit konkret forslag. 
(Vandringsmann med stav. Adolph Tidemand)

tirsdag 5. februar 2019

6. feb 2019: Mykje blir til medan ein går. Ikkje berre vegen.

Sist veke, på torsdag 31. januar, sat 20 menneskje samla rundt kulturbyråden i Bergen, Julia Andersland.  Me har fått eit innspel, sa ho. Om at eit senter for munnleg historie kan vera fint å ha i Bergen.  Så vil me gjerne høyra meiningar om det?

Me hadde vel høgst ulike bilete oppi hovudet, alle me som sat der. Mitt var omlag som dette: Ei scene der det verkelege livet til såkalla "vanlege folk" kan koma til syne og bli tatt vare på i ein og same operasjon:

(Biletet er tjuvlånt frå nettsida til det såkalla verdsforumet i Haag)